Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna ma korzenie w psychoanalizie i jest dostosowaną do obecnych czasów jej formą. Tym co różni ją od tradycyjnej psychoanalizy jest liczba sesji. W tradycyjnej psychoanalizie jest bowiem 4-5 sesji w tygodniu. W psychoterapii psychodynamicznej możliwe są 1-2 spotkania tygodniowo. Psychoterapia jest inaczej nazywana, leczeniem rozmową. Opiera się na założeniu, że źródłem cierpienia i objawów są nierozpoznane i nierozwiązane konflikty wewnętrzne.

Praca w tym nurcie zakłada, że korzenie naszych zewnętrznych kłopotów tkwią w nas samych – w utrwalonych sposobach przeżywania i nawykach myślenia. Proces leczenia wymaga aktywnego udziału osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym polega na dotarciu do nieświadomych motywów, pragnień i celów. Często nieświadomie powtarzamy destrukcyjne wzorce i sami przyczyniamy się do naszego cierpienia. Poprzez zbadanie objawów i rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, możemy lepiej zrozumieć historię swojego życia, emocje, przeżycia wewnętrzne i procesy nieświadome. Prowadzi to do realnych zmian i poprawy jakości życia.

Proces psychoterapeutyczny, polega także na budowaniu i analizowaniu relacji terapeutycznej. W gabinecie pokazują się nasze schematy funkcjonowania, dlatego przydatne jest przyglądanie się temu, jak realizują się one w relacji terapeutycznej. Relacja z psychoterapeutą daje możliwość zbadania wewnętrznego świata, sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości. Bardzo ważna jest otwartość, szczerość i poszukiwanie związków pomiędzy różnymi sferami życia. W spontanicznym obserwowaniu pojawiających się myśli i uczuć, przydatne jest pozwalanie sobie na zakwestionowanie tego, co do tej pory mogło wydawać się oczywiste.

Psychoterapia psychodynamiczna, pomaga w lepszym rozumieniu myśli, zachowań, pragnień i uczuć. Istotną zaletą tej metody psychoterapii, jest trwałość osiągniętych zmian, które pojawiają się nie tylko w trakcie leczenia, ale utrzymują się także po jego zakończeniu. Psychoterapię psychodynamiczną rozpoczyna 1–3 sesji diagnostyczno-konsultacyjnych. Spotkania trwają 50 minut i odbywają się od 1 do 3 razy w tygodniu.

Psychoterapia psychodynamiczna ma korzenie w psychoanalizie i jest dostosowaną do obecnych czasów jej formą. Tym co różni ją od tradycyjnej psychoanalizy jest liczba sesji. W tradycyjnej psychoanalizie jest bowiem 4-5 sesji w tygodniu. W psychoterapii psychodynamicznej możliwe są 1-2 spotkania tygodniowo. Psychoterapia jest inaczej nazywana, leczeniem rozmową. Opiera się na założeniu, że źródłem cierpienia i objawów są nierozpoznane i nierozwiązane konflikty wewnętrzne.

Praca w tym nurcie zakłada, że korzenie naszych zewnętrznych kłopotów tkwią w nas samych – w utrwalonych sposobach przeżywania i nawykach myślenia. Proces leczenia wymaga aktywnego udziału osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym polega na dotarciu do nieświadomych motywów, pragnień i celów. Często nieświadomie powtarzamy destrukcyjne wzorce i sami przyczyniamy się do naszego cierpienia. Poprzez zbadanie objawów i rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, możemy lepiej zrozumieć historię swojego życia, emocje, przeżycia wewnętrzne i procesy nieświadome. Prowadzi to do realnych zmian i poprawy jakości życia.

Proces psychoterapeutyczny, polega także na budowaniu i analizowaniu relacji terapeutycznej. W gabinecie pokazują się nasze schematy funkcjonowania, dlatego przydatne jest przyglądanie się temu, jak realizują się one w relacji terapeutycznej. Relacja z psychoterapeutą daje możliwość zbadania wewnętrznego świata, sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości. Bardzo ważna jest otwartość, szczerość i poszukiwanie związków pomiędzy różnymi sferami życia. W spontanicznym obserwowaniu pojawiających się myśli i uczuć, przydatne jest pozwalanie sobie na zakwestionowanie tego, co do tej pory mogło wydawać się oczywiste.

Psychoterapia psychodynamiczna, pomaga w lepszym rozumieniu myśli, zachowań, pragnień i uczuć. Istotną zaletą tej metody psychoterapii, jest trwałość osiągniętych zmian, które pojawiają się nie tylko w trakcie leczenia, ale utrzymują się także po jego zakończeniu. Psychoterapię psychodynamiczną rozpoczyna 1–3 sesji diagnostyczno-konsultacyjnych. Spotkania trwają 50 minut i odbywają się od 1 do 3 razy w tygodniu.