PSYCHOTERAPIA

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia psychodynamiczna ma korzenie w psychoanalizie.
Oznacza to, że psychoterapeuta stara się dotrzeć do nieświadomych motywów, pragnień i celów. Opiera się na założeniu, że źródłem cierpienia i objawów są nierozpoznane i nierozwiązane konflikty wewnętrzne.

Jej postulatem jest zrozumienie historii swojego życia, emocji, przeżyć wewnętrznych i na ile to możliwe procesów nieświadomych, co prowadzi do realnych zmian w życiu i poprawy jego jakości.
Praca ta polega również na budowaniu i analizowaniu relacji terapeutycznej.

Psychoterapeuta pomaga w lepszym rozumieniu myśli, zachowań, pragnień i uczuć. Istotną zaletą tej metody psychoterapii jest trwałość osiągniętych zmian, które pojawiają się nie tylko w trakcie leczenia, ale także po jego zakończeniu.

Psychoterapię rozpoczynają 1-3 sesje diagnostyczno-konsultacyjne, podczas których określane są cele terapeutyczne oraz ustalenia dotyczące psychoterapii (m.in częstotliwości spotkań i warunków płatności).

Spotkania trwają  50 minut i odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Psychoterapia psychodynamiczna ma korzenie w psychoanalizie.
Oznacza to, że psychoterapeuta stara się dotrzeć do nieświadomych motywów, pragnień i celów.

Opiera się na założeniu, że źródłem cierpienia i objawów są nierozpoznane i nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Jej postulatem jest zrozumienie historii swojego życia, emocji, przeżyć wewnętrznych i na ile to możliwe procesów nieświadomych, co prowadzi do realnych zmian w życiu i poprawy jego jakości.
Praca ta polega również na budowaniu i analizowaniu relacji terapeutycznej. Psychoterapeuta pomaga w lepszym rozumieniu myśli, zachowań, pragnień i uczuć. Istotną zaletą tej metody psychoterapii jest trwałość osiągniętych zmian, które pojawiają się nie tylko w trakcie leczenia, ale także po jego zakończeniu.
Psychoterapię psychodynamiczną rozpoczyna 1–3 sesji diagnostyczno-konsultacyjnych. Spotkania trwają  50 minut i odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.