FORMY POMOCY

FORMY POMOCY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to spotkania z psychoterapeutą, które służą odkrywaniu i przyglądaniu się zgłaszanym przez pacjenta problemom. W trakcie konsultacji, które rozpoczynają psychoterapię określane są cele terapii i obszary, nad którymi chce się pracować.

Psychoterapia stwarza przestrzeń do nazwania i przeżywania ważnych emocji, a także prowadzi do zrozumienia wpływu doświadczeń z przeszłości na to co dzieje się w teraźniejszości.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacje psychologiczne kierowane są do osób, które zastanawiają się nad jedną z proponowanych form pomocy i mają różne pytania i wątpliwości. Konsultacja psychologiczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty z osobą, która zgłasza się po pomoc. Celem spotkania jest wstępne rozpoznanie trudności i źródeł cierpienia, a rezultatem znalezienie kierunku pomocy.

Konsultacja jest też możliwością sprawdzenia czy psycholog, psychoterapeuta jest osobą, której chcemy i możemy zaufać i czy spełnia nasze oczekiwania.

POMOC W SYTUACJI KRYZYSU

Pomoc w sytuacji kryzysu skierowana jest do osób, które aktualnie znalazły się trudnej sytuacji życiowej i doświadczają poczucia utraty równowagi psychicznej. Celem spotkań z psychoterapeutą jest omówienie i rozpoznanie kryzysowej sytuacji, umożliwienie wyrażenia w bezpiecznej sytuacji emocji, które się z nią wiążą.

Ważne w takiej sytuacji jest zrozumienie swoich reakcji na to, co się wydarzyło, a w konsekwencji wypracowanie wyjścia z kryzysu i powrót do równowagi. Interwencja w sytuacji kryzysu obejmuje najczęściej kilka spotkań.

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Okres dojrzewania i stawania się dorosłym człowiekiem jest często trudnym czasem, który stanowi wyzwanie dla nastolatka i jego rodziców. Rozmowa nastolatka z psychoterapeutą, może przynieść ulgę i akceptację siebie w czasie dojrzewania.

Częstymi trudnościami okresu dorastania są trudności emocjonalne, trudności w kontakcie z rówieśnikami, trudności z akceptacją siebie, nie radzenie sobie ze stresem, niechęć do nauki, nadmierny niepokój, obniżony nastrój i zaniżona samoocena. Jeżeli któreś z tych objawów pojawiają się u nastolatka warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty.