O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobyłam w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ, gdzie ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie rekomendujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie prowadząc diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową na oddziałach Kliniki Psychiatrii CMUJ, w Zakładzie Psychoterapii oraz w oddziałach Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie.

Pracuję w paradygmacie psychodynamicznym. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty i Kodeksem Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości.
Zajmuję się psychoterapią indywidualną dorosłych, a także dzieci i młodzieży, szczególnie osób, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów psychologicznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, trudności w relacjach z innymi.